081 511 3333

8h - 22h hàng ngày

Dự thi JFT cá nhân

Dự thi cá nhân

Trước khi đăng ký dự thi …

  1. ①Vui lòng truy cập vào website của công ty Prometric (sau đây gọi là website đăng ký) Open in new windowđể lấy Prometric ID.
  2. ②Vui lòng kiểm tra ngày thi và hội trường thi của quốc gia mà bạn sẽ dự thi. Lịch thi JFT-Basic 2023~2024. (PDF:175KB)
  3. ③Vui lòng đăng ký trên website đăng ký, hạn chót là trước 3 ngày làm việc của ngày muốn dự thi (nếu ngày dự thi là ngày thứ bảy, chủ nhật thì trước 4 ngày làm việc). Có thể làm thủ tục thay đổi, hủy đăng ký từ website đăng ký.

Vui lòng chọn nơi dự thi.

  • * Hình thức chi trả khác nhau tùy quốc gia. Vui lòng xem website đăng ký để biết thêm chi tiết.
  • * Phiếu là mã số cần thiết để đăng ký dự thi. Nếu chi trả lệ phí dự thi thì sẽ được phát hành. Phiếu có thời hạn hiệu lực. Vui lòng xem website của công ty PrometricOpen in new window

Xem quy trình trong ngày thiOpen in new window trước khi dự thi

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Web Design: Zubi Cloud