081 511 3333

8h - 22h hàng ngày

Dự thi JFT tập thể

Dự thi tập thể

  • * Trường hợp dự thi ở Nhật thì không thể đăng ký dự thi tập thể nhưng doanh nghiệp/đoàn thể có thể sử dụng Voucher ExpressOpen in new window để mua tập trung phiếu.
  • * Đăng ký dự thi tập thể có thể không được chấp nhận ở một số quốc gia. Vui lòng truy cập website đăng ký của Công ty Prometric để biết thêm thông tin chi tiết.
    Website đăng ký PrometricOpen in new window
Hình ảnh đặt phòng theo nhóm trên website

Người phụ trách tập thể tải mẫu đăng ký đoàn thể từ trang đăng ký tập thể trên trang web của công ty PrometricOpen in new window.

Hình ảnh đặt phòng theo nhóm trên website

Gửi mẫu đăng ký đến quầy đăng ký tập thể của công ty Prometric bằng e-mail
Địa chỉ e-mail: groupreg@prometric.com (Khi gửi e-mail, vui lòng thay đổi dấu @ dạng 2 byte sang dấu @ dạng 1 byte)

Hình ảnh đặt phòng theo nhóm trên website

Nhận hồi đáp được tiếp nhận hay không từ quầy đăng ký tập thể

Nếu đăng ký được

Nếu không đăng ký được

Điều chỉnh lại lịch trình, số người

Mua phiếu
(Mua chi trả bằng tiền mặt tại nơi bán phiếu hoặc mua chi trả bằng thẻ tín dụng qua Voucher Express) * Phiếu là mã số cần thiết để đăng ký dự thi. Nếu chi trả lệ phí dự thi thì sẽ được phát hành. Phiếu có thời hạn hiệu lực.* Voucher Express là website có thể đặt mua phiếu bằng trực tuyến. Cần đăng ký tài khoản trước khi sử dụng. Mất tối đa 5 ngày làm việc cho đến khi bắt đầu sử dụng.

Soạn thảo danh sách thí sinh theo định dạng đã nhận từ quầy đăng ký tập thể và gửi đến hạn chót là 12 giờ của ngày trước ngày dự định thi 15 ngày làm việc (nếu ngày dự định thi là thứ bảy, chủ nhật thì 12 giờ của ngày trước ngày dự định thi 16 ngày làm việc) * Thí sinh cần lấy Prometric ID. Vui lòng vào website đăng ký để lấy Prometric IDOpen in new window.
Nếu danh sách thí sinh không đầy đủ sẽ không thể đăng ký.

Nhận thông báo hoàn tất đăng ký thông tin thí sinh và giấy xác nhận dành cho thí sinh (Confirmation letter) từ quầy đăng ký tập thể. * Không thể đổi hoặc hủy thí sinh sau khi hoàn tất đăng ký.

Gửi giấy xác nhận đến các thí sinh

Thí sinh xem quy trình trong ngày thiOpen in new window trước khi dự thi

Thí sinh thi vào ngày giờ và tại hội trường thi được ghi trong giấy xác nhận

Vào ngày thi, kết quả thi (số điểm tổng và kết quả đánh giá) sẽ được hiển thị trên màn hình máy tính sau khi thi xong, thí sinh tự mình kiểm tra

Trong vòng 5 ngày làm việc sau khi dự thi, bản thông báo kết quả đánh giá được phát hành trên website đăng ký nên thí sinh tự mình đăng nhập vào website đăng ký để kiểm tra

Facebook
Twitter
LinkedIn
Web Design: Zubi Cloud