081 511 3333

8h - 22h hàng ngày

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Mình giới thiệu qua về khoá của mình chút nha 😉
Khoá online của mình là bạn vào học theo sự hướng dẫn của giáo viên trên những video quay sẵn chi tiết như khi đi học trên lớp, có bài tập đầy đủ 😉 Bạn có thể xem lại nhiều lần và học bất cứ lúc nào 😉 Trong khoá học sẽ có đủ các nội dung sau: từ vựng, ngữ pháp, hội thoại, chữ Kanji (dưới dạng video) và bài tập nghe hiểu có giải đáp, phần đọc hiểu cùng các bài tập trắc nghiệm khác ^^ Bạn vào link sau để xem mẫu các bài học thử nha😉

Từ ngày 24/05.2020, các khóa học trên Website sẽ áp dụng tính phí gia hạn khi hết thời hạn.

Mức phí gia hạn:

– Nộp phí 200.000 gia hạn 6 tháng/ khóa học đã mua.
– Nộp phí 350.000 gia hạn 1 năm/ khóa học đã mua.
– Nộp phí 500.000 gia hạn 18 tháng/ khóa học đã mua.

Mức phí trên áp dụng chung cho tất cả các khóa học/ combo. 

 

 

Cách thức gia hạn:

– Khi khóa học bạn đã mua nhưng vì lí do nào đó chưa học xong, hãy liên hệ qua

Từ ngày 24/05.2020, các khóa học trên Website sẽ áp dụng tính phí gia hạn khi hết thời hạn.

Mức phí gia hạn:

– Nộp phí 200.000 gia hạn 6 tháng/ khóa học đã mua.
– Nộp phí 350.000 gia hạn 1 năm/ khóa học đã mua.
– Nộp phí 500.000 gia hạn 18 tháng/ khóa học đã mua.

Mức phí trên áp dụng chung cho tất cả các khóa học/ combo. 

 

 

Cách thức gia hạn:

– Khi khóa học bạn đã mua nhưng vì lí do nào đó chưa học xong, hãy liên hệ qua

Web Design: Zubi Cloud